Empresa

Història

Romero Polo va néixer el 1984 gràcies a l’impuls
i la visió del seu fundador i actual president, José Antonio Romero Polo, amb l’objectiu de consolidar-se com un referent del sector de la construcció a Catalunya i Aragó.

Després de 35 anys de trajectòria i gràcies a la unió d’una tradició empresarial de valors sòlids, un equip de professionals de primer nivell, i la voluntat d’innovar cada dia, la companyia executa una gran diversitat d’obres i serveis urbans i mediambientals en tots els seus àmbits, amb una clara aposta per la sostenibilitat i una especial dedicació a la gestió global de les necessitats municipals.

Amb la incorporació de la segona generació de la família a la direcció, Romero Polo s’ha embarcat en una nova etapa de creixement corporatiu, sempre mantenint una aposta clara per la professionalitat i la transparència. La companyia també compta amb un consell d’administració de reconegut prestigi integrat per consellers executius i independents.

Totes les nostres activitats són possibles gràcies a la tasca de l’equip humà de més de 400 persones que formem Romero Polo, una estructura empresarial integrada per 20 companyies que cobreixen tota la cadena de valor i des de les quals impulsem nous projectes cada dia.

0

Professionals
0
Anys
d'experiència
0
Milions d'euros
en facturació
0
Empreses
del Grup

Estratègia

Romero Polo contribueix activament a la millora social, econòmica i mediambiental del seu entorn mitjançant el desenvolupament de les seves activitats.

 • Missió
 • Visió
 • Valors

Estem implicats en dos àmbits d’actuació amb gran rellevància social: les infraestructures, un dels pilars bàsics per al desenvolupament i progrés econòmic, i els serveis, que contribueixen al benestar de la ciutadania.

El nostre objectiu és seguir sent un referent en l’àmbit de les infraestructures i els serveis, amb expansió a nous mercats. Desenvolupem nous projectes sustentats en la creació de valor i el desenvolupament sostenible.

 • Integritat, honestedat i qualitat de l’equip humà.
 • Solidesa financera i gestió prudent.
 • Interès per les persones, l’entorn i el retorn a la societat.
 • Entrega, compromís i lideratge actiu de l’equip, basat en la motivació, la implicació i el reconeixement professional.
 • Servei orientat al client.
 • Eficiència, flexibilitat de l’equip i optimització dels processos de producció i d’organització.
 • Compromís amb la gestió sostenible dels recursos.
 • Transparència en la relació amb tots els grups d’interès.
 • Missió
 • Visió
 • Valors

Estem implicats en dos àmbits d’actuació amb gran rellevància social: les infraestructures, un dels pilars bàsics per al desenvolupament i progrés econòmic, i els serveis, que contribueixen al benestar de la ciutadania.

El nostre objectiu és seguir sent un referent en l’àmbit de les infraestructures i els serveis, amb expansió a nous mercats. Desenvolupem nous projectes sustentats en la creació de valor i el desenvolupament sostenible.

 • Integritat, honestedat i qualitat de l’equip humà.
 • Solidesa financera i gestió prudent.
 • Interès per les persones, l’entorn i el retorn a la societat.
 • Entrega, compromís i lideratge actiu de l’equip, basat en la motivació, la implicació i el reconeixement professional.
 • Servei orientat al client.
 • Eficiència, flexibilitat de l’equip i optimització dels processos de producció i d’organització.
 • Compromís amb la gestió sostenible dels recursos.
 • Transparència en la relació amb tots els grups d’interès.

Certificats

El nostre equip humà, integrat per professionals amb multitud de disciplines i especialitats és, sens dubte, l’actiu més important de Romero Polo. Destaquem per la nostra qualitat professional i personal, així com per l’alt compromís i fidelitat amb el projecte empresarial.

L’estabilitat de la plantilla és un dels pilars bàsics de l’estructura. Prestem especial atenció, dedicació i reconeixement a les persones que formen l’empresa, premissa que promovem des del primer dia.

A més, des de Romero Polo impulsem una política de formació constant, fomentant la professionalització i la creació de valor per fer front als reptes de futur.

Qualitat

A Romero Polo
integrem la Responsabilitat Social Corporativa dins de l’estratègia empresarial, desenvolupant la nostra activitat d’acord amb els nostres valors corporatius i promovent que tots els professionals que formen la companyia els incorporin en el seu dia a dia. D’aquesta manera, actuem conforme amb les normes de conducta que estableix el nostre codi ètic i la política d’empresa i esperem que els nostres grups d’interès mantinguin un comportament d’acord amb aquests principis.

Per a Romero Polo, el respecte a la legalitat, els drets humans, l’ètica, la qualitat, el medi ambient, les mesures de seguretat i la salut laboral constitueixen factors estratègics en totes les nostres activitats i àrees de negoci. Així mateix, incloem en totes elles sistemes de mesurament dels processos i indicadors amb l’objectiu d’avaluar el seu impacte.

Aquests principis constitueixen la filosofia de gestió que condueix a la companyia a augmentar la seva reputació en els sectors de la construcció, els serveis i el medi ambient.

 • DOTACIÓ DE RECURSOS
 • PLANIFICACIÓ
 • ASSOLIMENT DE REQUISITS
 • MILLORA CONTÍNUA
 • Formació per responsabilitzar a tot el personal en matèria de qualitat, aspectes mediambientals i prevenció d’accidents i incidents.
 • Participació activa a la recuperació ambiental dels efectes derivats de les activitats desenvolupades.
 • Fomentar la prevenció per evitar accidents, incidents, impacte ambiental innecessari, fallades de qualitat i consum prescindible de recursos naturals.
 • Impuls de sistemes de mesura dels processos i indicadors de Qualitat, Ambientals i de Seguretat i Salut Laboral per permetre una millora dels resultats.
 • Assegurar el control i la reducció d’emissions atmosfèriques, la generació de residus i el consum de recursos naturals en relació al volum de les activitats realitzades.
 • Proporcionar solucions ajustades a les necessitats dels clients utilitzant les tecnologies més respectuoses amb l’entorn i segures per a les persones.
 • Complir amb la legislació i regulació actual en matèria de Qualitat, Ambiental i de Seguretat i Salut Laboral.
 • Establir i mantenir un Sistema Integrat de Gestió basat en les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001 amb l’objectiu de mesurar les activitats realitzades i, d’aquesta manera, poder avaluar adequadament les millores obtingudes.

Compliance

ROMERO POLO ha estat sempre compromès en exercir les seves activitats amb honradesa, integritat i d’acord amb la legalitat. L’adopció d’una cultura ètica empresarial és imprescindible per preservar la confiança dels nostres clients i el prestigi en el si de la societat.

El present codi ètic pretén plasmar els principis i els valors que han de guiar l’actuació dels directius i els treballadors de ROMERO POLO així com dels proveïdors, els clients i els col·laboradors externs. El compliment del codi ètic és preceptiu i qualsevol eventual infracció serà sancionada. Tots els responsables del grup vetllaran perquè el codi ètic sigui respectat.

Acció social

A Romero Polo considerem que el sector privat ha de contribuir al progrés i a la millora del benestar social,
sent el retorn a la societat un dels nostres principals valors.

En matèria de responsabilitat empresarial, duem a terme polítiques i activitats en col·laboració amb associacions i institucions de l’àmbit cultural, sanitari, esportiu i mediambiental, i ens bolquem en les causes socials i humanitàries que ajuden a les persones més necessitades. Fruit de la nostra implicació en projectes d’acció social, hem rebut diferents reconeixements.

R+D+i

A Romero Polo estem convençuts que la innovació és la via per garantir la màxima qualitat en els nostres productes i serveis. Per això, fomentem una cultura empresarial innovadora a través del nostre Comitè de R+D+i, integrat per professionals de diferents disciplines i funcions a l’empresa, i obert a la participació de tot l’equip de Romero Polo. A través d’aquesta figura, hem formalitzat acords de col·laboració amb diversos centres universitaris i empreses d’altres sectors per al desenvolupament de projectes d’innovació.

Fins a la data, hem implantat i certificat el sistema de gestió de la R+D+i fonamentat en la UNE 166002 així com varis projectes d’innovació amb la UNE 166001. En línia amb l’estratègia corporativa de Romero Polo, els projectes de R+D+i es focalitzen en la millora de la sostenibilitat i l’ús de les TIC en totes les nostres àrees de negoci.

Principals projectes:

DEY-ASFALTO: Ús de les dejeccions ramaderes d’origen porcí com a material per a la construcció de carreteres
Resum:
El present projecte està enfocat a reduir l’impacte mediambiental de les mescles asfàltiques produïdes per ROMERO POLO com a conseqüència de la disminució del consum de lligant asfàltic d’origen petrolífer, i la seva substitució, total o parcial, per lligants asfàltics ecològics obtinguts a partir de les dejeccions ramaderes d’origen porcí.
Data d’execució:
2020 – 2022
Finançament:
La iniciativa està parcialment finançada pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

PAP-ASFALT: Ús de subproductes i residus valoritzables de la indústria paperera a la indústria asfàltica.
Resum:
El present projecte té com a principal objectiu la valorització de dos dels principals residus de la indústria paperera, amb un alt contingut en fibra de cel·lulosa, pel seu posterior us en la indústria de la construcció de carreteres com additiu en la fabricació de mescles asfàltiques d’altes prestacions tècniques.
Data d’execució:
2020 – 2023
Finançament:
La iniciativa compta amb el suport d’ACCIÓ i de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)

  

ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL COMPLEX INDUSTRIAL DE PAVIGAR
Resum:
Millora en els processos industrials de fabricació d’àrids i mescles asfàltiques mitjançant la implementació de sistemes energèticament més eficients i mediambientalment més sostenibles.
Data d’execució:
2020 – 2021
Finançament:
Projecte acollit a la línia d’ajuts per a l’estalvi i l’eficiència energètica a les PIMES i a les grans empreses del sector industrial, cofinançada pel FEDER, coordinada per l’IDAE i gestionada per les Autonomies, amb càrrec al Fons Nacional d’eficiència Energètica, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.
Inversió total:
353,553€
Import de l’ajuda:
102,229€

Treballa amb nosaltres

  Diposició de carnet de conduir
  Autoritzo que les dades proporcionades s'utilitzin per als processos de selecció de personal realitzats per l'entitat
  He llegit i accepto la Política de privacitat