Empresa

Història

El Grup Romero Polo és una empresa familiar fundada el 1984 per José Antonio Romero Polo, amb àmbit d’actuació a Catalunya i Aragó.

El creixement de l’organització s’ha basat en un procés estratègic de diversificació, arribant a agrupar diverses activitats vinculades al sector de la construcció. Així mateix, ofereix un servei integral d’obra i manteniment, tant a organismes públics com privats, amb especial dedicació a la gestió global de les necessitats dels municipis en l’àmbit dels serveis, el sector energètic, les concessions, entre altres.

0

Professionals
0
Anys
d'experiència
0
Milions d'euros
en facturació
0
Empreses
del Grup

Estratègia

El Grup Romero Polo contribueix activament a la millora social, econòmica i mediambiental de l’entorn a través del desenvolupament de les seves activitats.

 • Missió
 • Visió
 • Valors

El Grup està implicat en dos àmbits d’actuació que tenen una gran rellevància per a la societat: les infraestructures, un dels pilars bàsics pel desenvolupament i progrés econòmic, i els serveis, que contribueixen al benestar de la ciutadania.

L’objectiu de Romero Polo es mantenir-se com una companyia de referència del sector de les infraestrucutres i els serveis, assolint nous projectes per satisfer àmpliament les necessitats dels clientes i la ciutadania i amb expansió a nous mercats. Tot això sota les premisses de la creació de valor, el desenvolupament sostenible de totes les àrees d’activitat i el retorn a la societat.

 • Integritat, honestedat i qualitat de l’equip humà.
 • Solidesa financera i gestió prudent.
 • Interès per les persones, l’entorn i el retorn a la societat.
 • Entrega, compromís i lideratge actiu de l’equip, basat en la motivació, la implicació i el reconeixement professional.
 • Orientació al client centrada en un servei i atenció permanent a les seves necessitats.
 • Eficiència, flexibilitat de l’equip i optimització dels processos de producció i d’organització.
 • Missió
 • Visió
 • Valors

El Grup està implicat en dos àmbits d’actuació que tenen una gran rellevància per a la societat: les infraestructures, un dels pilars bàsics pel desenvolupament i progrés econòmic, i els serveis, que contribueixen al benestar de la ciutadania.

L’objectiu de Romero Polo es mantenir-se com una companyia de referència del sector de les infraestrucutres i els serveis, assolint nous projectes per satisfer àmpliament les necessitats dels clientes i la ciutadania i amb expansió a nous mercats. Tot això sota les premisses de la creació de valor, el desenvolupament sostenible de totes les àrees d’activitat i el retorn a la societat.

 • Integritat, honestedat i qualitat de l’equip humà.
 • Solidesa financera i gestió prudent.
 • Interès per les persones, l’entorn i el retorn a la societat.
 • Entrega, compromís i lideratge actiu de l’equip, basat en la motivació, la implicació i el reconeixement professional.
 • Orientació al client centrada en un servei i atenció permanent a les seves necessitats.
 • Eficiència, flexibilitat de l’equip i optimització dels processos de producció i d’organització.

Qualitat

Romero Polo integra la Responsabilitat Social Corporativa dins de l’estratègia empresarial, desenvolupant la seva activitat d’acord amb els seus valors, i promovent que l’equip humà els integri a la seva gestió, actuant de conformitat amb les normes de conducta que estableix el nostre codi ètic i la política d’empresa i esperant que els nostres grups d’interès mantinguin un comportament d’acord amb aquests principis.

El respecte a la legalitat, els drets humans, els valors ètics, la qualitat, el medi ambient, les mesures de seguretat i la salut laboral són factors estratègics en totes les nostres activitats i àrees de negoci.

Aquests principis constitueixen una filosofia de gestió que condueix a la companyia a agumentar la seva reputació als sectors de la construcció, els serveis i el medi ambient. Per aconseguir-ho, l’estratègia es basa en quatre pilars:

 • DOTACIÓ DE RECURSOS
 • PLANIFICACIÓ
 • ASSOLIMENT DE REQUISITS
 • MILLORA CONTÍNUA
 • Formació per responsabilitzar a tot el personal en matèria de qualitat, aspectes mediambientals i prevenció d’accidents i incidents.
 • Participació activa a la recuperació ambiental dels efectes derivats de les activitats desenvolupades.
 • Fomentar la prevenció per evitar accidents, incidents, impacte ambiental innecessari, fallades de qualitat i consum prescindible de recursos naturals.
 • Impuls de sistemes de mesura dels processos i indicadors de Qualitat, Ambientals i de Seguretat i Salut Laboral per permetre una millora dels resultats.
 • Assegurar el control i la reducció d’emissions atmosfèriques, la generació de residus i el consum de recursos naturals en relació al volum de les activitats realitzades.
 • Proporcionar solucions ajustades a les necessitats dels clients utilitzant les tecnologies més respectuoses amb l’entorn i segures per a les persones.
 • Complir amb la legislació i regulació actual en matèria de Qualitat, Ambiental i de Seguretat i Salut Laboral.
 • Establir i mantenir un Sistema Integrat de Gestió basat en les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001 amb l’objectiu de mesurar les activitats realitzades i, d’aquesta manera, poder avaluar adequadament les millores obtingudes.

Compliance

ROMERO POLO ha estat sempre compromès en exercir les seves activitats amb honradesa, integritat i d’acord amb la legalitat. L’adopció d’una cultura ètica empresarial és imprescindible per preservar la confiança dels nostres clients i el prestigi en el si de la societat.

El present codi ètic pretén plasmar els principis i els valors que han de guiar l’actuació dels directius i els treballadors de ROMERO POLO així com dels proveïdors, els clients i els col·laboradors externs. El compliment del codi ètic és preceptiu i qualsevol eventual infracció serà sancionada. Tots els responsables del grup vetllaran perquè el codi ètic sigui respectat.

Acció social

Grup Romero Polo considera que el sector privat ha de contribuir al progrés i a la millora del benestar social, sent el retorn a la societat un dels nostres principals valors.

En matèria de responsabilitat empresarial, activem polítiques i activitats en col·laboració amb diferents projectes, associacions i institucions d’àmbit cultural, sanitari, esportiu, mediambiental i, especialment, amb causes socials i humanitàries d’ajuda a les persones més necessitades.

I+D+I

Amb el convenciment que la innovació és la via per garantir la màxima qualitat dels productes i serveis, Grup Romero Polo compte amb un Comitè d’I+D+I, a través del qual s’han formalitzat acords de col·laboració amb diversos centres universitaris per al desenvolupament de projectes d’innovació.

Certificats

Treballa amb nosaltres

Diposició de carnet de conduir
Autoritzo que les dades proporcionades s'utilitzin per als processos de selecció de personal realitzats per l'entitat
He llegit i accepto la Política de privacitat

D'acord amb el que estableix l'art. 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i en l'art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l'informem que tractarem les seves dades únicament per als processos de selecció de personal realitzats per l'entitat i per al enviament d'informació comercial. Les dades proporcionades es conservaran durant un màxim de 24 mesos. Aquests no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal i els tractarem en base al seu consentiment. A més l'informem que l'entitat NO prendrà decisions automatitzades.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà enviar un correu electrònic a: romeropolo@romeropolo.com o dirigir un escrit a GRUP J.A. ROMERO POLO, S.L., C / Comerç, 2 - 25007 - LLEIDA.