8 de març de 2018

EL CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIÀ ADJUDICA A ROMERO POLO L’AMPLIACIÓ I GESTIÓ DE L’ABOCADOR DEL SEGRIÀ

El Consorci de Residus del Segrià, integrat pel Consell Comarcal, la Paeria i la Generalitat, ha adjudicat a la UTE formada per Romero Polo i Valoriza (Grupo Sacyr) l’ampliació i la gestió de l’abocador comarcal del Segrià a Montoliu de Lleida per un període de deu anys amb possibilitat de pròrroga de deu anys més. El projecte està valorat en 122 milions d’euros. Les obres d’ampliació contribuiran a augmentar l’índex de reciclatge del Segrià.

La concessió inclou la construcció de dics, una planta de selecció de residus i una de compostatge, així com l’eixample dels vasos per augmentar la capacitat de l’abocador i incrementar el volum de reciclatge i la seva vida útil. El projecte comptarà amb una primera fase d’explotació valorada en 1,6 milions que durarà dos anys, una segona fase d’explotació taxada en 2,8 milions a l’any que s’allargarà durant vuit anys, i l’execució de les tasques de construcció el cost del qual ascendeix a 14 milions d’euros.

A la licitació del concurs, iniciada al maig de 2015, Romero Polo i Valoriza han destacat per les seves característiques tècniques i econòmiques de la proposta.