Empresa

Història

Romero Polo va néixer el 1984 gràcies a l’impuls
i la visió del seu fundador i actual president, José Antonio Romero Polo, amb l’objectiu de consolidar-se com un referent del sector de la construcció a Catalunya i Aragó.

Després de 39 anys de trajectòria i gràcies a la unió d’una tradició empresarial de valors sòlids, un equip de professionals de primer nivell, i la voluntat d’innovar cada dia, la companyia executa una gran diversitat d’obres i serveis urbans i mediambientals en tots els seus àmbits, amb una clara aposta per la sostenibilitat i una especial dedicació a la gestió global de les necessitats municipals.

Amb la incorporació de la segona generació de la família a la direcció, Romero Polo s’ha embarcat en una nova etapa de creixement corporatiu, sempre mantenint una aposta clara per la professionalitat i la transparència. La companyia també compta amb un consell d’administració de reconegut prestigi integrat per consellers executius i independents.

Totes les nostres activitats són possibles gràcies a la tasca de l’equip humà de més de 400 persones que formem Romero Polo, una estructura empresarial integrada per 22 companyies que cobreixen tota la cadena de valor i des de les quals impulsem nous projectes cada dia.

0

Professionals
0
Anys
d'experiència
0
Milions d'euros
en facturació
0
Empreses
del Grup

Estratègia

Romero Polo contribueix activament a la millora social, econòmica i mediambiental del seu entorn mitjançant el desenvolupament de les seves activitats.

 • Missió
 • Visió
 • Valors

Estem implicats en dos àmbits d’actuació amb gran rellevància social: les infraestructures, un dels pilars bàsics per al desenvolupament i progrés econòmic, i els serveis, que contribueixen al benestar de la ciutadania.

El nostre objectiu és seguir sent un referent en l’àmbit de les infraestructures i els serveis, amb expansió a nous mercats. Desenvolupem nous projectes sustentats en la creació de valor i el desenvolupament sostenible.

 • Integritat, honestedat i qualitat de l’equip humà.
 • Solidesa financera i gestió prudent.
 • Interès per les persones, l’entorn i el retorn a la societat.
 • Entrega, compromís i lideratge actiu de l’equip, basat en la motivació, la implicació i el reconeixement professional.
 • Servei orientat al client.
 • Fomentar la seguretat Viària en cadascun dels nostres processos de treball i parts interessades.
 • Eficiència, flexibilitat de l’equip i optimització dels processos de producció i d’organització.
 • Compromís amb la gestió sostenible dels recursos.
 • Transparència en la relació amb tots els grups d’interès.
 • Missió
 • Visió
 • Valors

Estem implicats en dos àmbits d’actuació amb gran rellevància social: les infraestructures, un dels pilars bàsics per al desenvolupament i progrés econòmic, i els serveis, que contribueixen al benestar de la ciutadania.

El nostre objectiu és seguir sent un referent en l’àmbit de les infraestructures i els serveis, amb expansió a nous mercats. Desenvolupem nous projectes sustentats en la creació de valor i el desenvolupament sostenible.

 • Integritat, honestedat i qualitat de l’equip humà.
 • Solidesa financera i gestió prudent.
 • Interès per les persones, l’entorn i el retorn a la societat.
 • Entrega, compromís i lideratge actiu de l’equip, basat en la motivació, la implicació i el reconeixement professional.
 • Servei orientat al client.
 • Fomentar la seguretat Viària en cadascun dels nostres processos de treball i parts interessades.
 • Eficiència, flexibilitat de l’equip i optimització dels processos de producció i d’organització.
 • Compromís amb la gestió sostenible dels recursos.
 • Transparència en la relació amb tots els grups d’interès.

Certificats

El nostre equip humà, integrat per professionals amb multitud de disciplines i especialitats és, sens dubte, l’actiu més important de Romero Polo. Destaquem per la nostra qualitat professional i personal, així com per l’alt compromís i fidelitat amb el projecte empresarial.

L’estabilitat de la plantilla és un dels pilars bàsics de l’estructura. Prestem especial atenció, dedicació i reconeixement a les persones que formen l’empresa, premissa que promovem des del primer dia.

A més, des de Romero Polo impulsem una política de formació constant, fomentant la professionalització i la creació de valor per fer front als reptes de futur.

Qualitat

A Romero Polo
integrem la Responsabilitat Social Corporativa dins de l’estratègia empresarial, desenvolupant la nostra activitat d’acord amb els nostres valors corporatius i promovent que tots els professionals que formen la companyia els incorporin en el seu dia a dia. D’aquesta manera, actuem conforme amb les normes de conducta que estableix el nostre codi ètic i la política d’empresa i esperem que els nostres grups d’interès mantinguin un comportament d’acord amb aquests principis.

Per a Romero Polo, el respecte a la legalitat, els drets humans, l’ètica, la qualitat, el medi ambient, les mesures de seguretat i la salut laboral constitueixen factors estratègics en totes les nostres activitats i àrees de negoci. Així mateix, incloem en totes elles sistemes de mesurament dels processos i indicadors amb l’objectiu d’avaluar el seu impacte.

Aquests principis constitueixen la filosofia de gestió que condueix a la companyia a augmentar la seva reputació en els sectors de la construcció, els serveis i el medi ambient.

 • DOTACIÓ DE RECURSOS
 • PLANIFICACIÓ
 • ASSOLIMENT DE REQUISITS
 • MILLORA CONTÍNUA
 • Formació per responsabilitzar a tot el personal en matèria de qualitat, aspectes mediambientals i prevenció d’accidents i incidents.
 • Participació activa a la recuperació ambiental dels efectes derivats de les activitats desenvolupades.
 • Fomentar la prevenció per evitar accidents, incidents, impacte ambiental innecessari, fallades de qualitat i consum prescindible de recursos naturals.
 • Impuls de sistemes de mesura dels processos i indicadors de Qualitat, Ambientals i de Seguretat i Salut Laboral per permetre una millora dels resultats.
 • Assegurar el control i la reducció d’emissions atmosfèriques, la generació de residus i el consum de recursos naturals en relació al volum de les activitats realitzades.
 • Proporcionar solucions ajustades a les necessitats dels clients utilitzant les tecnologies més respectuoses amb l’entorn i segures per a les persones.
 • Complir amb la legislació i regulació actual en matèria de Qualitat, Ambiental i de Seguretat i Salut Laboral.
 • Establir i mantenir un Sistema Integrat de Gestió basat en les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45:001 y ISO 50001 amb l’objectiu de mesurar les activitats realitzades i, d’aquesta manera, poder avaluar adequadament les millores obtingudes.

Compliance

ROMERO POLO ha estat sempre compromès en exercir les seves activitats amb honradesa, integritat i d’acord amb la legalitat. L’adopció d’una cultura ètica empresarial és imprescindible per preservar la confiança dels nostres clients i el prestigi en el si de la societat.

El present codi ètic pretén plasmar els principis i els valors que han de guiar l’actuació dels directius i els treballadors de ROMERO POLO així com dels proveïdors, els clients i els col·laboradors externs. El compliment del codi ètic és preceptiu i qualsevol eventual infracció serà sancionada. Tots els responsables del grup vetllaran perquè el codi ètic sigui respectat.

Acció social

A Romero Polo considerem que el sector privat ha de contribuir al progrés i a la millora del benestar social,
sent el retorn a la societat un dels nostres principals valors.

En matèria de responsabilitat empresarial, duem a terme polítiques i activitats en col·laboració amb associacions i institucions de l’àmbit cultural, sanitari, esportiu i mediambiental, i ens bolquem en les causes socials i humanitàries que ajuden a les persones més necessitades. Fruit de la nostra implicació en projectes d’acció social, hem rebut diferents reconeixements.

R+D+i

A Romero Polo estem convençuts que la innovació és la via per garantir la màxima qualitat en els nostres productes i serveis. Per això, fomentem una cultura empresarial innovadora a través del nostre Comitè de R+D+i, integrat per professionals de diferents disciplines i funcions a l’empresa, i obert a la participació de tot l’equip de Romero Polo. A través d’aquesta figura, hem formalitzat acords de col·laboració amb diversos centres universitaris i empreses d’altres sectors per al desenvolupament de projectes d’innovació.

Fins a la data, hem implantat i certificat el sistema de gestió de la R+D+i fonamentat en la UNE 166002 així com varis projectes d’innovació amb la UNE 166001. En línia amb l’estratègia corporativa de Romero Polo, els projectes de R+D+i es focalitzen en la millora de la sostenibilitat i l’ús de les TIC en totes les nostres àrees de negoci.

Principals projectes:

DEY-ASFALTO: Ús de les dejeccions ramaderes d’origen porcí com a material per a la construcció de carreteres
Resum:
El present projecte està enfocat a reduir l’impacte mediambiental de les mescles asfàltiques produïdes per ROMERO POLO com a conseqüència de la disminució del consum de lligant asfàltic d’origen petrolífer, i la seva substitució, total o parcial, per lligants asfàltics ecològics obtinguts a partir de les dejeccions ramaderes d’origen porcí.
Data d’execució:
2020 – 2022
Finançament:
La iniciativa està parcialment finançada pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

PAP-ASFALT: Ús de subproductes i residus valoritzables de la indústria paperera a la indústria asfàltica.
Resum:
El present projecte té com a principal objectiu la valorització de dos dels principals residus de la indústria paperera, amb un alt contingut en fibra de cel·lulosa, pel seu posterior us en la indústria de la construcció de carreteres com additiu en la fabricació de mescles asfàltiques d’altes prestacions tècniques.
Data d’execució:
2020 – 2023
Finançament:
La iniciativa compta amb el suport d’ACCIÓ i de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)

  

ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL COMPLEX INDUSTRIAL DE PAVIGAR
Resum:
Millora en els processos industrials de fabricació d’àrids i mescles asfàltiques mitjançant la implementació de sistemes energèticament més eficients i mediambientalment més sostenibles.
Data d’execució:
2020 – 2021
Finançament:
Projecte acollit a la línia d’ajuts per a l’estalvi i l’eficiència energètica a les PIMES i a les grans empreses del sector industrial, cofinançada pel FEDER, coordinada per l’IDAE i gestionada per les Autonomies, amb càrrec al Fons Nacional d’eficiència Energètica, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.
Inversió total:
353,553€
Import de l’ajuda:
102,229€

SERAP: Desenvolupament d’un nou Sistema d’Escalfament del RAP en plantes asfàltiques.
Resum:
El present projecte té com a principal objectiu el desenvolupament d’una solució innovadora que minimitzi l’impacte mediambiental associat a les matèries primeres i al consum energètic durant el procés de fabricació de les mescles asfàltiques.
Data d’execució:
2022 – 2025
Finançament:
La iniciativa compta amb el suport d’ACCIÓ

Treballa amb nosaltres

  Diposició de carnet de conduir
  Autoritzo que les dades proporcionades s'utilitzin per als processos de selecció de personal realitzats per l'entitat
  He llegit i acceptola Política de privacitat

  EINF

  ESTADOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

  1. Objetivos, Modelo de Negocio, Organización y Estructura, Evolución Futura y Riesgos

  Jose Antonio Romero Polo SAU forma parte de un grupo empresarial familiar fundado en 1984 por Don José Antonio Romero Polo. La compañía aglutina diversas actividades vinculadas al sector de la construcción, ofreciendo un servicio integral de obra y mantenimiento tanto a organismos públicos como privados, y al sector de los servicios, con especial dedicación a la gestión global de las necesidades de los municipios.

  Tras 38 años de trayectoria y gracias a la unión de una tradición empresarial de valores sólidos, un equipo de profesionales de primer nivel, y la voluntad de innovar cada día, la compañía ejecuta una gran variedad de obras y servicios urbanos y medioambientales en todos sus ámbitos, con una clara apuesta por la sostenibilidad y una especial dedicación a la gestión global de las necesidades municipales.

  Con la incorporación de la segunda generación de la familia a la dirección, Romero Polo ha iniciado una nueva etapa de crecimiento corporativo, siempre manteniendo una apuesta clara por la profesionalidad y la transparencia.

  Todas las actividades desarrolladas por la Sociedad son posibles gracias a la labor del equipo humano de más de 400 personas que forman el grupo Romero Polo, una estructura empresarial integrada por 20 compañías que cubren toda la cadena de valor y desde las que impulsamos nuevos proyectos cada día.

  Las actividades que está llevando a cabo la Sociedad son la construcción de todo tipo de obras, públicas y privadas, los servicios urbanos y medioambientales, la fabricación de materiales de construcción y la participación en otras sociedades.

  El objetivo de la Sociedad es continuar siendo un referente en el ámbito de las infraestructuras, uno de los pilares básicos para el desarrollo y progreso económico, y los servicios, esenciales para el bienestar de la Sociedad, así como la expansión a nuevos mercados.

  El modelo de negocio de la Sociedad se basa en la construcción y los servicios. En cuanto a la construcción, se lleva a cabo obra civil viaria, hidráulica, portuaria, de fábrica, urbanización y edificación, así como la gestión y explotación de obras y edificios, contratando con administraciones públicas y clientes privados.

  En lo referente a servicios, los que presta la Sociedad se agrupan en dos bloques:

  1. Servicios urbanos: mantenimiento integral de Instalaciones, edificios y dependencias. Limpieza y recogida de residuos urbanos.
  2. Servicios medioambientales: gestión integral de residuos de vertederos y depósitos controlados.

   

  Estas actividades se llevan a cabo tanto de forma directa, como indirectamente, a través de sociedades participadas y/o de Uniones Temporales de Empresas.

  La Sociedad, se organiza y estructura en base a una gestión descentralizada, a través de 4 Departamentos Funcionales con una Dirección en cada uno de ellos, que conforman el comité de dirección del grupo, dependiente directamente del administrador único, la sociedad holding del grupo al que pertenece Jose Antonio Romero Polo SAU, representado por la consejera delegada de dicha sociedad cabecera.

  Los departamentos que configuran el organigrama de la empresa son el de Construcción, el de Servicios, el de Personas y Asesoría Jurídica y el Económico-Financiero y de Participadas. En cada uno de ellos pueden existir niveles dependientes de Dirección que, por orden jerárquico serían Responsable/Jefe, Técnico/Administrativo, Encargado y Operario.

  Por lo que respecta a la evolución futura de la Sociedad, se prevé que el sector en el que opera continue aumentando el nivel de exigencia en cuanto a eficiencia, sostenibilidad y afectación medioambiental, por lo cual, la Sociedad está llevando a cabo distintas actuaciones encaminadas a este objetivo, tanto en lo que a construcción concierne como a servicios e Instalaciones propias, siendo la sostenibilidad un pilar fundamental en la sociedad así como en el grupo, como organización socialmente responsable con el entorno.

  En cuanto a la actividad, se espera continuar el proceso iniciado en cuanto a aumentar la zona geográfica de actuación y la tipología de actividades a llevadas a cabo, siempre en una dinámica de evolución prudente, tal como se define la política de la Sociedad.

  El fortalecimiento de la actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación es otro reto que ya se está afrontando y que marcará la futura evolución de la Sociedad.

   

  Los principales riesgos de la sociedad son los recogidos a continuación:

  • Inestabilidad geopolítica: en los últimos ejercicios ha sido la variable que mayor impacto ha supuesto en la actividad de la Sociedad. Los acontecimientos acaecidos en Ucrania han generado un escenario mucho más complejo, principalmente, por el encarecimiento de la energía y de las materias primas. En los últimos meses se aprecia una cierta estabilización, muy alejada del impacto que supuso el conflicto en sus primeros meses. También se sigue muy de cerca su efecto en los mercados financieros. En un caso extremo, éste, podría suponer una reducción de la inversión pública y, con ello, un serio problema para las empresas contratistas.
  • Digitalización y nuevas tecnologías: siendo uno de los principales focos de atención e inversión de la compañía, a su vez, la innovación en este campo puede comportar riesgos importantes, mayores en momentos de incertidumbre.
  • Disponibilidad de capital y financiación: los gobiernos deben ser capaces de equilibrar sus propuestas económicas con su situación real. Todas las infraestructuras de promoción pública deben disponer de la adecuada financiación.
  • Cadena de suministro: es una evidencia la vulnerabilidad de la misma, constatada en los últimos tiempos a consecuencia de la crisis de Ucrania. Aparejada a esta variable estaría la globalización. El grado de dependencia del exterior en materias como la energía y algunas materias primas han evidenciado ciertas grietas en cuanto a la globalización.
  • Incremento de precios de las materias primas: a partir del verano de 2021 se produjo un incremento de precios en prácticamente la totalidad de los materiales empleados en la construcción y las fuentes de energía, dejando efectos evidentes en los márgenes; en los últimos meses parecen haberse estabilizado los mercados y se pueden estudiar proyectos con mayor garantía.
  • Mercado laboral: la gestión de la mano de obra debe llevarse a cabo con la mayor eficiencia posible. En un sector con mucha subcontratación, la regulación debe facilitar esta opción. Por otra parte, la gestión de la plantilla y la del talento, se configuran como dos retos también determinantes.
  • Para mitigar estos riesgos, la sociedad ha implantado una serie de políticas o acciones, entre las que destacan las siguientes:
   • Comités de dirección extraordinarios.
   • Creación de un Comité de riesgos.
   • Auditoría de riesgos cibernéticos y optimización de la seguridad en la compañía y la cobertura de la póliza Cyber Risk
   • Selección también en base a criterios de solvencia de los contratos a los que licitar.
   • Contratación de experto en la cadena de suministro. Continuidad de la política de autoabastecimiento de aquellas materias primas susceptibles de ello.
   • Política de formación continuada y fidelización de la plantilla.
   • Seguimiento periódico de los riesgos identificados, así como cualquier otro previamente no detectado a través de los Consejos de Administración.

   

  1. Cuestiones Medioambientales

  El compromiso con el medio ambiente de JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU es inherente a todas sus actividades a través del Sistema de Gestión Ambiental implantado en la empresa ISO 14001. La política ambiental integrada es para todas las actividades que se desarrollan en la empresa. El Comité de medio ambiente se reúne periódicamente para fomentar las buenas prácticas medioambientales en cada una de las actividades y puestos de trabajo de la empresa.

   

  1. La Contribución al Desarrollo Sostenible

  La Sociedad contribuye al desarrollo sostenible en sus actividades en:

  • Una gestión eficiente de la energía.
  • Gestión sostenible en el consumo de agua.
  • Apuesta por las certificaciones sostenibles.
  • Transición hacia una economía circular y prevención y reducción de residuos.
  • Reducción de la contaminación.

   

  1. Compromiso con el Medio Ambiente

  La Sociedad está comprometida con el medio ambiente realizando sus actividades mediante:

  Gestión eficiente de la energía. La manera más eficaz de hacer frente a los desafíos ambientales y energéticos es la adecuada y eficiente gestión de los recursos. Por ello, la optimización del consumo energético es un objetivo medioambiental del Sistema de Gestión Integrado de la empresa. Las acciones que se han llevado a cabo para reducir el consumo energético son:

  • Se apuesta por los sensores de presencia para la luz en las instalaciones centrales, así como por soluciones led en cualquier caso.
  • Mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado para la norma ISO 50001.
  • Controles periódicos de los consumos eléctricos en cada una de las instalaciones. Se proponen medidas de reducción por centro.
  • Reducción del consumo de carburantes de origen fósil siguiendo trabajando en la renovación de la flota de vehículos en los diferentes departamentos.
  TOTAL 2022
  CENTRO LLEIDA  
  CONSUMO ELÉCTRICO KW 69.213,00
  CONSUMO GASOIL A litros 0,00
  CONSUMO GASOIL B litros 0,00
  CENTRO VIELHA  
  CONSUMO ELÉCTRICO KW 48.844,00
  CONSUMO GASOIL A litros 103.053,16
  CENTRO PARQUE LLEIDA  
  CONSUMO ELÉCTRICO KW 67.743,00
  CONSUMO GASOIL A litros 524.579,70
  CONSUMO GASOIL B litros 84.352,80
   

   

  Gestión sostenible del agua. El agua es un recurso escaso en la mayoría de las zonas en que desarrolla su actividad la compañía, pudiendo llegar a ser un problema para la continuidad de los procesos productivos. Así pues, continuamente se están llevando a cabo acciones para mejorar la eficiencia de los procesos y reducir el consumo de agua. Las acciones que se han llevado a cabo para reducir el consumo de agua son el incremento de la revisión y el control de fugas de agua en las instalaciones.

  TOTAL 2022
  CENTRO VIELHA  
  CONSUMO AGUA litros 380,00
  CENTRO PARQUE LLEIDA  
  CONSUMO AGUA litros 285,00

   

  Transición hacia una economía circular y prevención y reducción de residuos. La transición hacia una economía circular es uno de los objetivos medioambientales de la sociedad. Para colaborar en el cambio hacia una economía eficiente en la utilización de recursos, se prioriza el uso de materiales sostenibles, se fomenta un consumo responsable y se gestiona adecuadamente los residuos producidos.

  La gestión adecuada de los residuos es una parte fundamental en el desarrollo de una economía sostenible, en la que lo importante no es sólo la reducción de los residuos generados sino su transformación en materia prima para generar nuevos productos:

  • Reducción de los residuos generados en nuestras actividades
  • Formación de segregación de residuos en obra

   

  TOTAL 2022
  CENTRO PARQUE LLEIDA
  RESIDUO PLASTICO Kg 1.460
  RESIDUO MADERA Kg 1.100
  RESIDUO PAPEL/CARTON Kg 7.180
  RESIDUO HIERRO/CHATARRA Kg 13.800
  RESIDUO ESPECIALES Kg 9.094

   

  Reducción de la contaminación. Se ha realizado un análisis de los riesgos ambientales, destinando recursos para prevenir y reducir la contaminación.

  • Reducción de los residuos generados en nuestras actividades
  • Realización de simulacros ambientales en todos los centros
  • Formación de emergencias ambientales
  • Fomentar el consumo de energías renovables
  TOTAL 2022
  CENTRO PARQUE LLEIDA  
  PRODUCCIÓN ELECTRICIDAD (placas fotovoltaicas) KW 29.270,00
  CONSUMOS ELECTRICIDAD (placas fotovoltaicas) KW  18.520,00

   

  Certificaciones sostenibles. Un punto clave es la sostenibilidad. Para ello se ha fomentado la implantación de sistemas sostenibles con el medio ambiente como la ISO 140001 y la 50001 implantadas hace tiempo. Minimizar nuestro impacto medioambiental, mediante una adecuada gestión de nuestros consumos y de nuestros residuos y emisiones. Nuestras metas son:

  • La renovación de maquinaria.
  • Mejorar nuestra eficiencia en el uso de la energía.
  • Fomentar el autoconsumo con energías renovables.
  • Fomentar la sensibilización ambiental para todo el personal
  • Fomentar el consumo responsable de recursos naturales en las obras.
  • Fomentar el uso de materiales con etiquetas verdes.

   

  III. Prevención de Riesgos

  CENTROS LLEIDA  
  ACCIDENTES LEVES ud 6
  ACCIDENTES GRAVES ud 0
  ACCIDENTES MORTALES ud 0
  FORMACIÓN PRL 2.155,00
  CENTRO VIELHA
  ACCIDENTES LEVES ud 5
  ACCIDENTES GRAVES ud 0
  ACCIDENTES MORTALES ud 0
  FORMACIÓN PRL ud
  CENTROS BCN
  ACCIDENTES LEVES ud 10
  ACCIDENTES GRAVES ud 0
  ACCIDENTES MORTALES ud 0
  FORMACIÓN PRL ud 855,00
  CENTROS TARRAGONA
  ACCIDENTES LEVES ud 2
  ACCIDENTES GRAVES ud 0
  ACCIDENTES MORTALES ud 0
  FORMACIÓN PRL ud 179,00

   

  1. Cuestiones Sociales y Relativas al Personal

  Empleo

  Número de empleados por sexo:

  N.º %
  Mujeres 28 14,14%
  Hombres 170 85,86%
  Total 198

   

   

  Número de empleados por edad

  Edad Total
  Menos de 20 años 2,00
  20 – 29 años 51,00
  30 – 45 años 85,00
  46 o más años 60,00
  TOTAL 198,00

   

  Número de empleados por nacionalidad

  N.º %
  Total hombres extranjeros 13 7,58%
  Total mujeres extranjeras 2 1,01%
  Total empleados 198

   

   

  Mujer Hombre
  Perú 1
  Marruecos 3
  Rumanía 5
  Argentina 1 1
  Senegal 1
  Mali 1
  Pakistán 1
  Ecuador 1

   

   

  Número de empleados por clasificación profesional

  Mujeres Hombres
  Tit. Sup. Univer. 9 32
  Tit. Med. Univer. 5 13
  Técnicos/as 5 16
  Ofic. Adm. 5 2
  Aux. Adm. 3 0
  Encargados/as 0 29
  Oficiales 1ª y 2ª 0 54
  Peones 1 24
  Total 28 170

   

   

  Número de empleados por tipo de contrato

  Tipo cto. Mujeres Hombres
  Indefinido tiempo completo 160 24 136
  Indefinido tiempo parcial 3 3 0
  Temporal tiempo completo 34 1 33
  Temporal tiempo parcial 0 0 0
  Prácticas 0 0 0
  Formación Dual 1 0 1
  Total 198 28 170

   

  Despidos

  Tipo Mujeres Hombres Total
  Despido objetivo 0 2 2
  Despido disciplinario 0 0 0

   

  Remuneraciones

  Remuneraciones por sexo y brecha salarial

   

  Salario medio
  Mujeres 29.640,01
  Hombres 28.891,50
  % brecha 3%

   

  Remuneraciones por clasificación profesional

  Salario medio
  Tit. Sup. Univer. 47.587,07
  Tit. Med. Univer. 39.200,81
  Técnicos/as 25.836,42
  Ofic. Adm. 25.112,85
  Aux. Adm. 19.925,44
  Encargados/as 37.930,84
  Oficiales 1ª y 2ª 25.820,36
  Peones 22.997,84

   

  Salario medio personal directivo

  Salario medio personal directivo 72.601,26

   

  Personal con discapacidad: 4 personas

   

  Organización del trabajo

  Número horas anuales:

  • Convenio construcción 1736 horas anuales
  • Convenio siderometalurgia 1750 horas anuales

   

  Turnos y horarios

  Personal obra/servicios: técnicos y operarios Jornada diaria de 8 horas en horario a establecer según necesidad de la obra/servicio.
  Personal administración Existen diversos horarios: intensivos en turnos de mañana o tarde, horario de 9 a 18 con 1 hora para comer, horario de 9 a 14 i de 16 a 19

   

  Flexibilidad horaria, laboral y/o medidas de conciliación

  • Personal técnico: flexibilidad horaria en el inicio y final de su jornada diaria.
  • Personal de administración: las necesidades de flexibilidad se comentan individualmente y se adaptan a cada persona.
  • Se complementa el suelo al personal técnico y de administración durante los períodos de baja por IT o AT a fin de que perciban el salario íntegro.
  • Posibilidad de ausentarse del puesto de trabajo para atender necesidades familiares.
  • Facilidades para realizar, excepcionalmente, jornadas no convencionales para atender necesidades personales y/o familiares.
  • Facilidades para cambiar los turnos de trabajo del personal de administración por motivos personales.
  • Posibilidad de acogerse a una reducción de jornada, más allá de lo que establece la legislación vigente, con la correspondiente reducción de salario.
  • El personal técnico y de administración dispone de un calendario de vacaciones flexible: pueden escoger las vacaciones a lo largo del año según sus preferencias y necesidades.
  • El personal extranjero puede realizar todas las vacaciones anuales de forma continua para poder desplazarse a su país de origen.
  • Se permite acumular la lactancia en días completos si así lo solicita el personal.

   

  Número de horas de absentismo

  CP -Contingencias Profesionales

  CC – Contingencias Comunes

  Días de baja Datos empresa Datos mercado
  Índice absentismo Contingencia Profesionales 492 1,11 1,36
  Índice absentismo Contingencia Comunes 1.899 3,98 3,66

   

  Relaciones laborales

  La empresa dispone de un Comité de Empresa que representa a la totalidad del personal de los diferentes centros de trabajo. Esté Comité está formado por nueve miembros en representación de los trabajadores y pertenecen a los sindicatos más representatives:

   

  CCOO – 5 representantes

  UGT – 4 representantes

  Formación

  Se valoran y fomentan las acciones formativas dirigides a perfeccionar las habilitades personales y técnicas del personal. Se establecen planes formativos que recogen las necesidades formatives de cada colectivo. Se prioriza que esta formación se realice dentro de la jornada laboral.

  Nº horas Hombres Mujeres
  PERSONAL DIRECCIÓN 3 1 0
  PERSONAL TÉCNICO 995 23 6
  PERSONAL ADMINISTRACIÓN 153 1 2
  PERSONAL OPERARIO 192 17 1
  TOTAL 1.343 42 9

   

  Igualdad

  La empresa dispone de un Plan de Igualdad. Dicho plan es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de hacer un diagnóstico de situación, llevado a cabo en diferentes ámbitos para detectar los puntos fuertes y áreas de mejora en materia de igualdad y analizando cada aspecto a través de datos cuantitativos y cualitativos aportados, no solo información sobre las condiciones de la plantilla, sino también opiniones y actitudes y también la trayectoria de la entidad en materia de igualdad.

  Este documento parte de una metodología participativa dónde, desde un principio, la empresa ha mostrado su compromiso para trabajar y conseguir la igualdad de género entre mujeres y hombres. Este compromiso se ha hecho extenso a todo el personal de la entidad, haciéndoles llegar información sobre el proceso de elaboración del plan de igualdad y solicitando su colaboración en la fase de recogida de datos y la elaboración de la diagnosis. Ésta ha consistido en la recogida y análisis de información cualitativa sobre la situación laboral de la plantilla a partir de la cual pueden extraerse conclusiones sobre las diferentes situaciones de desigualdad que viven mujeres y hombres. También se han recogido y analizado datos cuantitativos sobre las condiciones laborales de la plantilla.

  La diagnosis se ha centrado en el estudio de 10 ámbitos: cultura y gestión organizativa, condiciones laborales, acceso a la organización, formación interna y/o continúa, promoción y/o desarrollo profesional, retribución, tiempo de trabajo y corresponsabilidad, comunicación no sexista, salud laboral y prevención y actuación frente el acoso laboral, sexual y por razón de sexo. A partir de los resultados obtenidos en cada uno de estos ámbitos de estudio, se ha podido extraer las conclusiones y poder así elaborar la diagnosis y posterior Plan de Igualdad. En esta fase se ha realizado una identificación de los objetivos y de las acciones positivas o áreas de mejora a desarrollar para conseguir la igualdad de género en la empresa.

  Este Plan de Igualdad, fue aprobado por la Dirección de la empresa y por la Representación Legal de los trabajadores y fue el punto de partida para la puesta en práctica de las acciones positivas o áreas de mejora que se habían incluido.

  El Plan de Igualdad fija los objetivos que se quieren conseguir, las estrategias que se han adoptado y las acciones concretas para conseguirlos, así como los sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos propuestos.

  Asimismo, el 31/03/2021 se creó la Comisión de Igualdad, formada por dos hombres y una mujer en representación de la empresa y tres mujeres y un hombre en representación de la plantilla. Esta Comisión tiene la capacidad de recoger sensibilidades de todos los departamentos o áreas. Han valorado y debatido las medidas del Plan de Igualdad y, una vez revisadas, coordinan las personas involucradas en las diferentes acciones, gestionan la asignación de recursos y realizan el seguimiento y evaluación de la implementación de cada una de las acciones previstas.

   

  Se han elaborado diferentes protocolos:

  • La empresa dispone de un protocolo para la prevención del acoso y un código ético.
  • También dispone de un protocolo para valorar la neutralidad en los procesos de selección.
  • Existe también un documento o protocolo donde se establecen los criterios de comunicación inclusiva.

   

  1. Información sobre la Lucha Contra la Corrupción y el Soborno.

  Cumplimiento Normativo.

  La lucha contra la corrupción y el soborno se enmarca en el plan de prevención de riesgos penales.

  Los órganos de administración y la Dirección de la Sociedad llevan años comprometidos en la implantación de un Programa de Cumplimiento de prevención de riesgos penales o delitos.

  En tal sentido, las líneas de actuación van desde la elaboración de una Política de Cumplimiento, que refleja un marco de principios, funciones y responsabilidades de los miembros de la organización a la confección de un mapa de riesgos.

  Asimismo, se ha confeccionado un Código Ético, como compendio de valores éticos en la cultura de la Sociedad.

  Se ha establecido también un canal de denuncias y un Manual de Riesgos Penales.

  1. Información sobre la Sociedad

  Impacto de la actividad de la Sociedad en el empleo y el desarrollo local

  Acciones de formación y desarrollo

  • Convenios temporales de formación con:
  • Institut de Mollerussa: CFGM Operaciones maquinaria de construcción.
  • Institut Torrevicens: CFGS Edificación.
  • Colaboración en programas de formación e inserción en Auxiliares de la Construcción – Área integración Sant Joan de Deu.
  • Colaboración para prácticas en empresa de personas desocupadas adscritas al SOC.
  • Formación DUAL de estudiantes del centro de formación ILERNA-LES HEURES para el GFGM Gestión Administrativa.
  • Formación DUAL de estudiantes del centro de formación LA CAPARRELLA:
  • CFGM Electromecànica de vehicles adaptats a vehicles industrias
  • CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
  • Formación DUAL con la Universitat Politécnica Superior de Lleida:
  • Máster en Enginyeria Industrial.

   

  Impacto de la actividad de la Sociedad en las poblaciones locales y en el territorio

  Acciones de impacto social en instituciones

  • Colaboración con asociaciones/fundaciones:
  • Asociación contra el Cáncer
  • Asociación Afanoc
  • Fundación Querer
  • Fundación Arrels
  • Institut de Recerca Biomédica de Lleida
  • Asociación Aspace Huesca
  • Asociación Banc d’Aliments
  • Cruz Roja Española
  • Fundación Aspros
  • Asociación Down Lleida
  • Asociación Barcelona Activa
  • Fundación Teatre la Llotja Lleida
  • Unicef
  • Fundación Patrimoni de la Seu Vella de Lleida
  • Asociación del Aplec del Caragol de Lleida
  • Fundación Aspid
  • Talleres Shalom
  • Fira de Lleida
  • Club Esportiu Alguaire
  • AMPA Claver
  • Fundación Sant Ignasi de Loiola
  • Colaboración en fiestas y/o actos populares en todos los territorios en los que desarrollamos nuestra actividad.
  • Patrocinio y colaboración con entidades culturales, sanitarias, deportivas, medioambientales, humanitarias y de ayuda a las persones más necesitadas.
  • Colaboración en la mejora de servicios públicos y privados: Iglesias Parroquiales, centros de acogida, etc.
  • Fruto de nuestra implicación en acciones sociales, hemos obtenido distintos reconocimientos, entre los que destacamos:
  • Empresa solidaria 2013 por el Ayuntamiento de Lleida
  • Premios Integra 2021 por la asociación del Síndrome de Down.
  • Premio a persona solidaria 2018 por el Ayuntamiento de Lleida.
  • Premio a empresa solidaria 2019 por el Ayuntamiento de Lleida.
  • Reconocimiento por la Asociación del Síndrome de Down como empresa colaboradora en proyectos de inserción social por la asociación Down Lleida.
  • Reconocimiento de la Fundación Vicente Ferrer como empresa colaboradora.
  • Reconocimiento por la Fundación Arrels como empresa solidaria
  • Reconocimiento por el Banco de ALIMENTOS como empresa solidaria.
  • Reconocimiento por la Casa de Andalucía de Lleida como Andaluz del Año.
  • Reconocimiento por la Diputació de Lleida como persona dedicada al progreso de las personas.
  • Reconocimiento por el Ayuntamiento de Lleida a la persona con la Falcata de la Ciudad.
  • Reconocimiento por la Fundación Jesuïtes como empresa colaborados en acciones educativas.
  • Reconocimiento por la Fundación Teatro de la Lonja como empresa colaboradora.
  • Reconocimiento por el Auditori de Lleida como empresa colaboradora.
  • Reconocimiento por Els Armats de Lleida como persona colaboradora en la entidad.
  • Reconocimiento como socio fundador de la Asociación de la empresa familiar de Lleida.
  • Reconocimiento por la Asociación Caliu Ilerdenc de Lleida

   

  Información fiscal

   Los beneficios de la Sociedad han sido obtenidos todos en España.

  Los impuestos sobre beneficios pagados en el ejercicio 2022 son

  Impuesto pagado: 1.005.501,61 €

  Subvenciones cursos de formación (2022)

  Se han obtenido 6.081,86 €

   

  Lleida, a 31 de marzo de 2023

   

  Dª Patricia Romero Gasa

  (Grupo José Antonio Romero Polo, SL)

  en calidad de Administradora Única

   

   

  Informe verificación EINF ROMERO POLO

   

  Informes anteriores:

  INFORME EINF GRUPO ROMERO POLO – 2021