Gestió de residus

Gestió de residus

La sostenibilitat ambiental és una prioritat per a Romero Polo. Som especialistes en la gestió integral de residus (tractament, reciclatge, valorització i eliminació de materials) mitjançant l’explotació d’abocadors de Residus Sòlids Urbans (RSU), de terres i d’enderrocs provinents de la construcció en diferents dipòsits controlats.

Entre els projectes que desenvolupem actualment destaquem el contracte d’ampliació i gestió de l’abocador comarcal del Segrià a Montoliu de Lleida,
així com el contracte de gestió del servei públic d’eliminació de residus sòlids urbans a l’abocador
de l’Agrupació nº 8 a Terol. Així mateix, gestionem una planta de reciclatge al Segrià, en la qual es tracten residus de la construcció, mitjançant la inspecció, classificació, tractament i reconversió en àrids, formigó o ceràmica, amb capacitat per a ser reutilitzats en la construcció d’obra pública.

Construcció de l'abocador de control de cendres de la Vall d'Aran, Consell General d'Aran

Construcció de l'abocador de control de cendres de la Vall d'Aran, Consell General d'Aran

Explotació de la planta de Compostatge de Tàrrega. Agència de Residus.

Explotació de la planta de Compostatge de Tàrrega. Agència de Residus.

Construcció de la planta de Compostatge de Tàrrega. Agència de Residus.

Construcció de la planta de Compostatge de Tàrrega. Agència de Residus.

Planta de Transferència de residus de la Mancomunitat d'Escombreries de l'Urgellet.

Planta de Transferència de residus de la Mancomunitat d'Escombreries de l'Urgellet.

Ampliació de l'abocador de Tàrrega. Agència de Residus.

Ampliació de l'abocador de Tàrrega. Agència de Residus.