Àrids

Àrids

Com a activitat auxiliar a la construcció, disposem de plantes de fabricació d’àrids, fixes i mòbils, tant per a consum propi com per a subministrament a tercers.
Els productes compleixen amb els estàndards de qualitat requerits per la normativa europea (marcatge CE).

Planta de tractament d'àrids a Torrelameu Lleida PAVIGAR

Planta de tractament d'àrids a Torrelameu Lleida PAVIGAR

Planta de tractament d'àrids a Torrelameu Lleida PAVIGAR

Alcesa: Planta de tractament d'àrids

Alcesa: Planta de tractament d'àrids

Alcesa: Planta de tractament d'àrids

Alcesa: Planta de tractament d'àrids

Equip de trituració 1

Equip de trituració 1

Equip de trituració 2