Conservació d’infraestructures

Conservació d’infraestructures

Comptem amb una àmplia experiència
i consolidació en la conservació integral de carreteres, autopistes i autovies
i les diferents àrees que les componen, com són les xarxes de drenatge i els paviments. El manteniment i neteja tant de zones verdes com de peatges i zones auxiliars, així com les reparacions d’elements de seguretat viària, senyalització vertical i abalisament, també integren el ventall de serveis de conservació d’infraestructures que desenvolupem, juntament amb les activitats de vialitat hivernal tant en tractaments preventius com curatius.

A Romero Polo som responsables de la conservació de l’AP-2 (Mediterrani-Alfajarín) per ACESA; la conservació semiintegral de les carreteres adscrites als parcs de conservació de Tremp i Tortosa per la Generalitat de Catalunya, i de la xarxa viària de les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, Val d’Aran i Alta Ribagorça per la Diputació de Lleida. Així mateix, ens fem càrrec de la conservació de les carreteres dels sectors d’Osca i Terol per al Govern d’Aragó, de la N-141 de Bossòst a la frontera francesa (port del Portillón) i de la N-230, des del límit de la província d’Osca a la frontera francesa, per al Ministeri de Foment.
Tot això suposa actualment la conservació de més de 3.000 quilòmetres d’infraestructura viària.

Conservació de les carreteres N-141, de Bossost a la frontera francesa i N-230, límit de la provincia de Huesca a la frontera francesa

Conservació de les carreteres N-141, de Bossost a la frontera francesa i N-230, límit de la provincia de Huesca a la frontera francesa

Conservació de les carreteres N-141, de Bossost a la frontera francesa i N-230, límit de la provincia de Huesca a la frontera francesa

Conservació de les carreteres N-141, de Bossost a la frontera francesa i N-230, límit de la provincia de Huesca a la frontera francesa

Operació hivernal al tram AP-2

Operació hivernal al tram AP-2

Operació hivernal al tram AP-2

Conservació de la xarxa de drenatge i altres activitats als sectors 07, 08, 09 i trams Montblanc i Bujaraloz de l'autopista AP2

Conservació de la xarxa de drenatge i altres activitats als sectors 07, 08, 09 i trams Montblanc i Bujaraloz de l'autopista AP2

Conservació de la xarxa de drenatge i altres activitats als sectors 07, 08, 09 i trams Montblanc i Bujaraloz de l'autopista AP2

Conservació de la xarxa de drenatge i altres activitats als sectors 07, 08, 09 i trams Montblanc i Bujaraloz de l'autopista AP2

Conservació de les zones verdes del tronc, mitjana i enllaços de l'autopista AP2

Conservació de les zones verdes del tronc, mitjana i enllaços de l'autopista AP2

Conservació de les zones verdes del tronc, mitjana i enllaços de l'autopista AP2