Enllumenat públic

Enllumenat públic

En l'àmbit dels serveis energètics, Grup Romero Polo gestiona la conservació i el manteniment integral de l'enllumenament públic de diversos municipis amb l'objectiu d'incentivar l'estalvi energètic, reduir les emissions de CO2, adequar els municipis a les normatives d'obligat compliment i adaptar les ciutats al model Smart City. Destaca el servei de la ciutat de Lleida, on es van instal·lar 24.711 punts de llum i fins al moment, s'ha aconseguit un estalvi del 65,75% de llum i d'1M€ a l'any.

Gestió de l'enllumenat públic de Lleida

Gestió de l'enllumenat públic de Lleida

Gestió de l'enllumenat públic de Lleida

Gestió de l'enllumenat públic de Lleida

Gestió de l'enllumenat públic de Lleida

Enllumenat públic d'Alpicat (Lleida)

Enllumenat públic d'Alpicat (Lleida)

Enllumenat públic d'Alpicat (Lleida)

Enllumenat públic d'Alpicat (Lleida)