Estacions de servei

Estacions de servei

Fruit de l’estratègia de diversificació del Grup Romero Polo, la companyia ha ampliat la seva activitat per abastar també la construcció, gestió i explotació d’estacions de servei, com la que gestiona al centre de la ciutat de Lleida.

EESS carrer Acadèmia (Lleida)

EESS calle Academia (Lleida)

EESS calle Academia (Lleida)

EESS calle Academia (Lleida)

EESS carrer Acadèmia (Lleida)

EESS carrer Acadèmia (Lleida)

EESS carrer Acadèmia (Lleida)