Gestió de residus

Gestió de residus

Degut a la importància de la sostenibilitat ambiental, Grup Romero Polo s’ha especialitzat en la gestió integral de residus mitjançant l’explotació d’abocadors de Residus Sòlids Urbans (RSU), de terres i de runes que provenen de la construcció a diferents dipòsits controlats.

D’entre els projectes destaca el contracte de gestió del servei públic d’eliminació de residus sòlids urbans a l’abocador de l’Agrupació nº 8 – Teruel-; així com la planta de Reciclatge Segrià, ubicada al terme municipal de Montoliu de Lleida, on es tracten residus de la construcció: es realitza la inspecció, classificació, tractament i reconversió en àrids, formigó o ceràmica, amb capacitat per a ser reutilitzats a la construcció d’obra pública.

Gestió i ampliació de l'abocador de Montoliu - Lleida

Gestió i ampliació de l'abocador de Montoliu - Lleida

Gestió i ampliació de l'abocador de Montoliu - Lleida

Gestió i ampliació de l'abocador de Montoliu - Lleida

Gestió abocador de Teruel

Gestió de residus a Lleida

Construcció de l'abocador de control de cendres de la Vall d'Aran, Consell General d'Aran

Construcció de l'abocador de control de cendres de la Vall d'Aran, Consell General d'Aran

Explotació de la planta de Compostatge de Tàrrega. Agència de Residus.

Explotació de la planta de Compostatge de Tàrrega. Agència de Residus.

Construcció de la planta de compostatge de Tàrrega. Agència de Residus.

Construcció de la planta de compostatge de Tàrrega. Agència de Residus.

Planta de Transferència de residus de la Mancomunitat d'Escombreries de l'Urgellet.

Planta de Transferència de residus de la Mancomunitat d'Escombreries de l'Urgellet.

Ampliació de l'abocador de Tàrrega. Agència de Residus.

Ampliació de l'abocador de Tàrrega. Agència de Residus.

Clausura del dipòsit controlat de Serrallarga (Lleida) i instalació del sistema de tractament de gasos

Clausura del dipòsit controlat de Serrallarga (Lleida) i instalació del sistema de tractament de gasos

Clausura del dipòsit controlat de Serrallarga (Lleida) i instalació del sistema de tractament de gasos

Clausura del dipòsit controlat de Serrallarga (Lleida) i instalació del sistema de tractament de gasos

Clausura del dipòsit controlat de Serrallarga (Lleida) i instalació del sistema de tractament de gasos

Clausura del dipòsit controlat de Serrallarga (Lleida) i instalació del sistema de tractament de gasos