Manteniment edificis

Manteniment edificis

La companyia efectua serveis integrals de manteniment d'edificis, instal·lacions i estacions de ferrocarril, entre d'altres. Els serveis comprenen la gestió del manteniment integral - preventiu, correctiu, normatiu i conductiu - d'instal·lacions elèctriques, de climatització, frigorífiques, de lampisteria, de protecció contra incendis i de telecomunicacions, així com el manteniment de la totalitat d'elements constructius, estructura, tancament amb cobertes o sanejament.

Manteniment de la prolongació dels FGC a Sabadell. Generalitat de Catalunya

Manteniment de la prolongació dels FGC a Sabadell. Generalitat de Catalunya

Manteniment dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya L2

Manteniment dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya L2

Manteniment dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya L2

Manteniment dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya L2

Manteniment integral de centres penitenciaris i educatius

Manteniment integral de centres penitenciaris i educatius

Manteniment integral de centres penitenciaris i educatius

Manteniment integral de centres penitenciaris i educatius

Manteniment integral d'edificis

Manteniment integral d'edificis

Manteniment integral d'edificis

Manteniment integral d'edificis

Manteniment integral d'edificis