Manteniment edificis

Manteniment edificis

La companyia efectua serveis integrals de manteniment d'edificis, instal·lacions i estacions de ferrocarril, entre d'altres. Els serveis comprenen la gestió del manteniment integral - preventiu, correctiu, normatiu i conductiu - d'instal·lacions elèctriques, de climatització, frigorífiques, de lampisteria, de protecció contra incendis i de telecomunicacions, així com el manteniment de la totalitat d'elements constructius, estructura, tancament amb cobertes o sanejament.

Manteniment dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya L2

Manteniment de la prolongació dels FGC a Sabadell. Generalitat de Catalunya

Manteniment de la prolongació dels FGC a Sabadell. Generalitat de Catalunya

Manteniment de les estacions i dependències dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Manteniment de les estacions i dependències dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Manteniment integral de centres penitenciaris i educatius

Manteniment integral de centres penitenciaris i educatius

Manteniment integral de centres penitenciaris i educatius

Mantenimiento integral de centros penitenciarios y educativos

Manteniment de 9 edificis de diferents municipis per Infraestructures.cat

Mantenimiento integral de centros penitenciarios y educativos