Mescles asfàltiques

Mescles asfàltiques

Disposem dels recursos humans, materials i mecànics propis necessaris per al correcte disseny, fabricació i posada en obra de tot tipus de mescles asfàltiques en calent i fred, complint tots els estàndards de qualitat requerits per la normativa europea (marcatge CE).

Disposem de tres plantes d’aglomerat asfàltic
(dos a Torrelameu —Lleida— i una a Villamayor de Gállego —Saragossa—), així com una instal·lació de fabricació de MAF, tant per a consum propi com per
a subministrament a tercers.

Per a garantir la qualitat del producte, la companyia disposa de laboratori propi amb tècnics especialistes.

Fressat i reposició de ferm túnels C-31 Gran Via

Fressat i reposició de ferm túnels C-31 Gran Via

Fressat i reposició de ferm túnels C-31 Gran Via

Fressat i reposició de ferm túnels C-31 Gran Via

Rehabilitació ferm A2 Cervera - Vergós

Rehabilitació ferm A2 Cervera - Vergós

Rehabilitació ferm A2 Cervera - Vergós

Planta asfàltica de Zaragoza

Planta asfàltica de Zaragoza

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Planta asfàltica 1 a Lleida

Planta asfàltica 2 a Lleida