Mescles asfàltiques

Mescles asfàltiques

La companyia compte amb mitjans propis materials, mecànics i humans pel correcte disseny, fabricació i posada en obra de tot tipus de mescles asfàltiques en calent i fred, complint tots les estàndards de qualitat requerits per la normativa europea (marcat CE).

El grup disposa de tres plantes d'aglomerat asfàltic (dos plantes a Torrelameu - Lleida - i una altra planta a Villamayor de Gállego - Zaragoza -), així com d'una planta de fabricació de MAF, tant per a consum propi com per a subministrament a tercers.

Per a garantir la qualitat del producte, la companyia disposa de laboratori propi amb tècnics especialistes.

Plantes asfàltiques

Planta asfàltica de Saragossa

Planta asfàltica 2 de Lleida

Planta asfàltica 1 de Lleida

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Rehabilitació estructural del ferm a l'A-23

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Serveis de mantenimient d'estructures vials i espais urbans

Treballs de correcció del ferm

Asfaltat vies Tranvía Zaragoza - Plaza Paraíso

Pavimentació pistes AENA – Aeroport Zaragoza

Pavimentació circuit Motorland - Alcañiz

Pavimentació circuit Motorland - Alcañiz

Pavimentació circuit Motorland - Alcañiz

Planta asfàltica de Saragossa

Planta asfàltica 1 de Lleida

Planta asfàltica 2 de Lleida