Mescles asfàltiques

Mescles asfàltiques

La companyia compte amb mitjans propis materials, mecànics i humans pel correcte disseny, fabricació i posada en obra de tot tipus de mescles asfàltiques en calent i fred, complint tots les estàndards de qualitat requerits per la normativa europea (marcat CE).

El grup disposa de tres plantes d'aglomerat asfàltic (dos plantes a Torrelameu - Lleida - i una altra planta a Villamayor de Gállego - Zaragoza -), així com d'una planta de fabricació de MAF, tant per a consum propi com per a subministrament a tercers.

Per a garantir la qualitat del producte, la companyia disposa de laboratori propi amb tècnics especialistes.

Planta asfàltica de Zaragoza

Planta asfàltica de Zaragoza

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Treballs de correcció de sòl a la A-2 (Zaragoza)

Planta asfàltica 1 a Lleida

Planta asfàltica 2 a Lleida