Obres hidràuliques

Obres hidràuliques

Desenvolupem projectes d’infraestructures hidràuliques relacionades amb el cicle de l’aigua, el seu tractament i depuració: depuradores, canals, estacions de bombament, sistemes de reg en parcel·la, regadius i embassaments.

Romero Polo és accionista de la societat Aigües del Segarra-Garrigues. La companyia ha participat en la construcció d’aquesta infraestructura i és part activa en l’execució de la xarxa primària i secundària en diversos sectors de reg del canal.

Obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Dipòsit de proveïment a la seva primera fase. Villamayor de Galego (Zaragoza)

Dipòsit de proveïment a la seva primera fase. Villamayor de Galego (Zaragoza)

Obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Ejecución de las obras del Canal Algerri-Balaguer (La Noguera, Lleida)

Obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Ejecución de las obras del Canal Algerri-Balaguer (La Noguera, Lleida)

Execució de les obres del Canal Algerri-Balaguer (La Noguera, Lleida)

Execució de les obres del Canal Algerri-Balaguer (La Noguera, Lleida)

Projecte del Canal Segarra-Garrigues al tram segon

Projecte del Canal Segarra-Garrigues al tram segon