11 d'abril de 2019

PAPSA INICIA LA REHABILITACIÓ DE L’ A-23

PAPSA, empresa d’infraestructures de Romero Polo, ha iniciat la rehabilitació del ferm a l’autovia A-23, concretament en el tram del PK 327 al 342, a Osca. El Ministeri de Foment va adjudicar aquest projecte el 2018, per un valor 2,6 milions d’euros.

L’obra, que s’escometrà al llarg de l’any en diferents fases d’execució, consisteix en el fresat i reposició de les zones amb el paviment més danyat, per a posteriorment executar una nova capa de trànsit de 3 cm de gruix a tot el tram. Al tractar-se d’obres d’una envergadura considerable, caldrà tallar al trànsit un carril de circulació o, fins i tot, en moments puntuals, la calçada completa, perquè els nombrosos equips de personal i maquinària puguin treballar amb eficàcia i seguretat.