24 de novembre de 2020

PAPSA RENOVA ELS CONTRACTES DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES D’OSCA I TEROL

La Diputació General d’Aragó (DGA) ha adjudicat per segona vegada consecutiva a Papsa el manteniment de les carreteres autonòmiques incloses als lots “Huesca 3” i “Teruel 1”. Els serveis, dels quals Papsa ja estava a càrrec, inclouen la realització dels treballs de conservació preventius i correctius sobre les vies corresponents amb l’objectiu de mantenir una circulació en les millors condicions en matèria de seguretat i confort.

Per una banda, el contracte relatiu a la província d’Osca consta de 630 quilòmetres de carretera i tindrà una inversió de 3,6 milions d’euros. Per l’altra,  el lot de Terol consta de 815 quilòmetres i la seva inversió serà de 4,8 milions d’euros. En tots dos casos, els serveis s’estendran durant 30 mesos amb possibilitat de pròrroga.

El Conseller de Vertebració del Territori, Mobilitat i Habitatge de la DGA, José Luis Soro, va destacar que aquesta inversió no només servirà per dinamitzar l’economia i generar ocupació, sinó que també suposa un “efecte anticíclic per afrontar una crisi com la de la Covid-19”.