23 d'agost de 2023

ROMERO POLO AVANÇA EN LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE CÍVIC GREGAL DE REUS

Romero Polo, empresa que va ser adjudicada per a la construcció del Centre Cívic Gregal de Reus, avança en aquest projecte a molt bon ritme, tal com ha constatat l’alcaldessa de la localitat, Sandra Guaita.

El nou Centre Cívic Gregal s’allotjarà en l’antic magatzem de vins “Palau Boule”, edifici recollit al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Reus. Per a l’execució de l’obra, que compta amb un pressupost de 2.302.589,14 euros (IVA inclòs), es buidarà la nau existent i es construiran les noves dependències a l’interior d’aquesta, respectant en tot moment la façana i la coberta a causa del seu valor històric i arquitectònic.

Ara per ara, Romero Polo ha executat els enderrocaments interiors, el rebaix del terreny, la fonamentació i la xarxa de sanejament. Així mateix, pràcticament ha finalitzat la solera, les impermeabilitzacions i els aïllaments interiors. Finalment, l’empresa constructora ha iniciat els treballs d’estructura metàl·lica interior i el repicat i sanejat de les façanes, treballs que es duran a terme durant els mesos d’estiu.

Està previst que el Centre Cívic compti amb una planta baixa amb la recepció, sales de reunions i administració, un bar, espais públics, la sala polivalent i serveis; i una primera planta on hi haurà aules de formació, un gimnàs, espais d’administració i d’entitats, espais públics i serveis.