4 de Setembre de 2018

ROMERO POLO CONTINUA AMB LES OBRES DEL PALAU DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Romero Polo i Sorigué segueix amb l’execució de les obres del nou edifici de la Diputació de Lleida. El passat mes de febrer, la institució va adjudicar a la UTE per 2.849.017,31 milions d’euros IVA inclòs, la construcció del nou edifici d’ús administratiu al solar annex al Palau de la Diputació de Lleida. Es tracta d’una finca de prop de 1.862,39 metres quadrats construïts, distribuïts a la Rambla de Ferran, la planta baixa mes cinc plantes d’oficina, i al carrer Font de l’Aiguardent, la Planta baixa mes dos plantes d’oficina.

Al soterrani del mateix es troben restes arqueològiques de l’època romana, part de la muralla medieval de la capital del Segrià i restes del barri de les adoberies. Quan es finalitzin les obres, aquestes relíquies històriques podran ser visitades i estaran a la vista des de la planta baixa, amb accés des de Rambla Ferran.

L’execució de les obres segueix el curs previst i s’estima que arribin a la seva fi al febrer del proper any 2019.