14 de maig de 2021

PAPSA INICIA LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE SALUT DEL BARRI JESÚS DE SARAGOSSA

El Departament de Sanitat del Govern d’Aragó ha adjudicat a Papsa i quatre empreses més la construcció del Centre de Salut del Barri Jesús de Saragossa, que començarà en els pròxims dies i acabarà a finals del 2022.

L’operació s’ha adjudicat per un total de 4,9 milions pels cinc lots en els quals es dividirà l’obra. La principal actuació és la del Lot I, que correspon a l’obra civil, dirigida per Papsa, per un import de més de 3 milions d’euros.

L’empresa s’ocuparà de la fonamentació i l’aixecament de l’estructura de l’edifici. Papsa també s’encarregarà d’escometre els tancaments exteriors i interiors i els treballs d’obra de paleta i urbanització exterior. A més, la companyia coordinarà totes les actuacions de la resta de lots en els quals intervenen les altres quatre companyies.
Respecte a les característiques tècniques de les obres, l’edifici del Centre de Salut del Barri Jesús de Saragossa constarà de 3.161 metres quadrats distribuïts en tres plantes, dues d’elles sobre rasant i una sota rasant.

L’entrada principal se situarà entre els dos cossos principals del complex, on es trobarà el vestíbul, la zona d’admissions al costat d’un taulell i l’àrea d’administració. Les seccions de medicina de família es situaran en la primera planta i en la planta baixa s’ubicaran la resta de zones assistencials: mòduls de pediatria, mòdul de diagnòstics, mòdul d’atenció a la dona i mòdul de rehabilitació.

Així mateix, des del punt de vista mediambiental, l’estructura comptarà amb una trentena de panells fotovoltaics i un sistema de aerotèrmia per a produir l’aigua calenta que es precisi i, d’aquesta manera, disminuir el consum energètic. El nou Centre de Salut podrà atendre al voltant de 25.000 persones, segons les previsions de població a 15 anys.