16 d'octubre de 2020

ROMERO POLO AMPLIA LA DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat aRomero Polo, en UTE amb Aquambiente, el projecte de remodelació de l’EDAR de Riudellots de  la Selva.

L’obra consisteix en l’ampliació de l’actual depuradora d’aigües residuals de Riudellots, situada a la comarca de la Selva, per tal d’adaptar la seva capacitat al planejament vigent de sòl urbà i industrial.

Amb un pressupost d’adjudicació de 5,4M€, els treballs que ha iniciat Romero Polo juntament amb Aquambiente comporten la construcció de noves estructures, així com la instal·lació de nous equips i la remodelació dels equips existents. La depuradora ampliarà la seva capacitat de tractament, que passarà dels 1.600 als 2.200 m³ diaris, el que permetrà donar servei tant a Riudellots de la Selva com al municipi veí de Campllong. Les obres  tenen un termini previst de 15 mesos i mig, i es duran a terme garantint en tot moment el funcionament ininterromput de la planta les 24 hores del dia.